Neden Yapı Denetimi

  • Home
  • /
  • Neden Yapı Denetimi

Firmamızın Yapı Denetimi ve Mühendislik Hizmet Anlayışı

            Mühendislik ve mimarlık hizmetlerinde teknik kaygı, ticari kaygının önünde olmalıdır. Tekniğin gerekleri yerine getirilmediği sürece, ucuz maliyetin hiçbir önemi yoktur. Kalite duyarlılığı ve teknik kaygılar yapı üretiminin baskın unsuru olmak zorundadır.
Kalite ve denetim, insanın güvenliğini, yaşam konforunu esas alan bir sistemin kurulmasını hedefler. Bu aynı zamanda bir zorunluluk olarak kabul edildiğinde daha yüksek kalite, daha düşük maliyet, verimlilik, ham madde ve enerji tasarrufu sonucunu beraberinde getirecektir.
Ülkemizde eksikliği en çok hissedilen alanlardan biri de denetim ve kalite kontrolüdür. Nitelikli, kaynak israfına yol açmayan, sonuç alıcı denetim ve kaliteye dönük talep ülkemizde beklenen seviyede sağlanabilmiş değildir.
Yapı Denetimi kavramının temelinde kalite kültürünün geliştirilmesi ve kalite bilincinin oluşturulması yer almaktadır. İnşaat sektöründe kalite önemli bir sorun oluşturmaktadır. Yapı üretiminde kaliteyi güvence altına alacak önlemlerin eksikliği kısa ve uzun dönemde hem ekonomik ve toplumsal kayıplara yol açmakta hem de büyük can ve mal kayıplarına neden olmaktadır.

Kalitesiz yapı üretiminin engellenmesi, yapı üretenlerin müteahhitlik ve müşavirlik hizmetlerinden yararlanma biçimleri ve bu hizmetlerdeki kalite denetimi ile yakından ilgilidir. Kalitesiz yapı üretiminin maliyeti tüm toplumun ödeyeceği yüksek ve gereksiz bir maliyettir.
Kalitesiz yapı üretimi bir sorun haline gelmişse bunun temelinde ciddi bir denetim eksikliği yatmaktadır. Süreçteki hiçbir aktör tek başına iyi ya da kötü olarak nihai üretimi belirleme şansına sahip değildir.
Standartlara uygun olduğu belgelendirilmiş firmalar, denetim ve gözetim konusunda yeterli performans gösterilmediğinden standart dışı uygulamalara kolayca yönelebilmektedir. Standarda uygun malzeme üretimi için denetimlerin etkinleştirilmesi gerektiği kadar, idarelerin ve tüketicilerin bu konudaki duyarlılık ve taleplerinin artırılması gerekmektedir.

Günümüzde gelişmiş ülkelerde teknik müşavirliğin önemi tartışma sürecini tamamlamış ve ekonomilerin lokomotifi olarak tanımlanan inşaat sektörünün öncüsü durumunda olduğu kabul edilmiştir. Yatırımcı kurumlar ve uluslararası finans kuruluşları tarafından, yatırım konusu proje henüz fikir aşamasında iken yönetimi teknik müşavirlere teslim edilmektedir. Projenin her safhasında gereken müşavirlik hizmetleri bağımsız teknik müşavirler tarafından verilmektedir.
Teknik müşavir kullanımı ve seçimi, işveren veya proje sahibinin vereceği en önemli kararlardan biridir. Projenin başarısı çoğunlukla uygun maliyette, en güçlü, tecrübeli ve güvenilir uzmanlığın sağlanmasına bağlıdır. En başarılı projeler, işveren ve müşavir arasında mutlak güvene dayanan profesyonel bir ilişkinin mevcut olduğu durumlarda gerçekleşmektedir.
Bugün Türkiye’de, bağımsız müşavir mühendislerce dünyada kullanılan en yeni teknikler uygulanabilmekte ve ileri teknoloji ürünü yapılar, Türk müşavir mühendis ve mimarları tarafından başarıyla gerçekleştirilebilmektedir.
İnşaat üretimi bir organizasyon faaliyeti olmakla birlikte, temelinin mühendisliğe özellikle inşaat, mimarlık, makina ve elektrik mühendisliğine dayalı olduğunda şüphe bulunmamaktadır. Sektöre katılacak ticari kuruluşlarda böyle bir yapılanma zorunluluğu getirilmesi, yürütülecek işlemlere kaçınılmaz olarak mühendislik formasyonu kazandıracağından büyük önem taşımaktadır.